Hendrika (alias Brokken Drike) is de dochter van Evert Jan en de zus van Gerrit. Ze is getrouwd met Herman Lammers, timmerman bij wie ze een koffer liet maken voor haar vertrek naar Amerika. Voordat ze vertrok (waarschijnlijk gepland in 1908) heeft ze familie en vrienden gevraagd een (laatste) boodschap aan haar mee te geven. Dit is vastgelegd in een poesie-album. Het is nooit zover gekomen. Dit lied ter ere van hun 25 jarig huwelijk vertelt het verhaal.

Herman Lammers was weduwnaar met 7 kinderen. Hij heeft zijn huwelijksaanzoek per brief gedaan op 21-3-1911. Op 23-3-1911 heeft hij een "ja" gekregen! Ze trouwen 4 maanden later. Blijkbaar heeft Hendrika eisen gesteld aan de inrichting van 'de Kraaijenbrink' waar ze bij in trok. Getuige deze nota van juli 1911 is een groot deel van de inrichting vernieuwd.

Dat Hendrika geen voor de hand liggende huwelijkskandidaat was, blijkt uit de zinsnede uit deze brief ter gelegenheid van het zilveren huwelijk: "Als die (Brokken Drike) trouwt, heb ik ook nog kans".

Betrekkingen

Het was gebruikelijk dat een meisje - vaak op jonge leeftijd - 'in betrekking' ging. Een mond minder te voeden in de doorgaans grote gezinnen en bovendien kon ze het vak van huisvrouw (in alle akten aangegeven beroep: 'zonder') leren. Als meisje van 15 werkt Hendrika vanaf 22-05-1891 als dienstbode in het gezin van de zus van haar moeder: Wilhelmina Groot Nibbelink (getrouwd met Christiaan Gesink). Het is onduidelijk hoelang ze daar in betrekking is geweest. Het gezin Gesink emigreerde in juli 1894 naar Amerika.

Vanaf 31-05-1897 werkt ze als dienstbode in het gezin van Pieter Geldermans, hoofd van de CNS in de Heurne. In datzelfde gezin verblijft Johanna Lacroix, de latere echtgenote van Hendrika's broer Gerrit. Hendrika vertrekt op 05-11-1901.

Vanaf 30-06-1904 tot 13-02-1906 is ze werkzaam in het gezin van ds. van der Sluis.

In de periode 1908 - 1909 is ze waarschijnlijk in betrekking geweest bij D.J. v.d. Vegte.

Kort voor haar huwelijk is ze waarschijnlijk in betrekking geweest bij G.J. Schutte in Schelle, destijds een plaatsje onder de rook van Zwolle; tegenwoordig een wijk van Zwolle-Zuid. Daar heeft ze een aantal zaken die haar blijkbaar bezig hielden opgetekend in dit schrift.
Albert Schutte en H. Schutte schreven er in 1911 ook iets in. Ze heeft hetzelfde schrift ook later gebruikt en er onder andere een gedicht ter gelegenheid van het zilveren huwelijk (april 1931) van haar jongere broer Hendrik Jan en Johanna Kemink (blz. 26 e.v.).

Verslag bezoek broer Jan uit Amerika

Het is niet helemaal duidelijk of dit verslag van de hand is van Hendrika (hoewel ze het wel tekent), omdat er gesproken wordt van oom Jan (O.J.) en oom Gerrit. Merk op dat er ook verslag wordt gedaan van het overlijden van Johan Fredrik Kemink, zoon van Johan Kemink en Antjen Rutgers, op 11 jarige leeftijd op 18-12-1929.

Tussen de spullen bij Lammershof van Drika troffen we dit briefje van haar aan, waarin ze een brief in het klad richt aan haar (denkbeeldige?) oom. Het kladje is nagekeken (misschien door haar broer Gerrit; hij werd niet voor niets onderwijzer?).

Ook is er een schriftje bewaard gebleven met als eerste een kort opstel over Luther, geschreven op 16 november 1888. De belevingswereld van een bijna 13 jarige in die tijd is niet meer te vergelijken met die van een huidige tiener.

Nog meer kladbriefjes

Er zijn nog meer vergelijkbare briefjes gevonden. Het lijkt erop dat Drika met zichzelf aan het corresponderen is.
In hetzelfde handschrift zie je de uitnodiging van haar oom (met een latere datum dan haar reactie hierboven). Verder ' correspondentie'  van Aleida aan Anna en het antwoord van Anna.

Hendrika Rutgers

Hendrika is geboren op 26-01-1876 in Gendringen. Op 20-07-1911 trouwt ze met weduwnaar Herman Lammers. Ze overlijdt op 27-01-1965 in Varsseveld. Bij de begrafenis spreek haar (stief)zoon Albert deze woorden.

sms 1936

Old school 'sms-je' van de familie Loot uit Zwolle ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk.

Hendrika had een uitgebreid netwerk. Ze onderhield haar contacten trouw. Dat is af te leiden uit de grote hoeveelheid brieven die bewaard zijn gebleven. Deze vormen een beeld van de tijd waarin Hendrika leefde. Als je op bovenstaande link 'Correspondentie' klikt, krijg je toegang tot een aantal brieven afkomstig van incidentele contacten. De oudste brief is van 1892!