Er zijn een aantal brieven afkomstig van de gezusters Dina en Bertha Lammers. De meesten zijn afkomstig uit Bussum. De brief uit 1945 komt van Turfpoortstraat 37 in Naarden.
Blijkbaar komen ze oorspronkelijk uit de Achterhoek, want broer Gerrit - die ze een bezoekje bracht toen hij in Bussum (waarschijnlijk bij zijn dochter Map) logeerde - weet ze zich te herinneren uit zijn jeugd (zie brief 1951).

Bertha is waarschijnlijk Geertruida Rebertha, overleden op 14-07-1956. Haar zus Dina is waarschijnlijk Reberdina. Het zijn de dochters van Johannes Lammers en Aaltjen Oversteeg.

Er (b)lijkt eerder sprake te zijn van een vriendschappelijke relatie dan van een familieband (er is geen directe verbinding met hun stamboom te vinden). Dit wordt bevestigd door de wijze waarop ze Hendrika en Herman aanspreken: 'lieve Drika en haar man'.

Klik op bovenstaande link 'Correspondentie' om naar de map met brieven op Google drive te gaan.