In de periode 1904-1906 is Hendrika in betrekking geweest bij ds. van der Sluis. Dit blijkt ook uit de adressering p/a 'den Weleerw. Heer Ds. v.d. Sluis' te Varsseveld op deze ansichtkaart van 16-07-1905 van haar zusje Antjen.
Broer Hendrik Jan (HR) en zijn geliefde Joh(anna) Kemink sturen haar ook kaarten aan dit adres: 1904; 09-06-1904 en 01-09-1905.

J(ochem) van der Sluis was predikant vanaf 1901 in Varsseveld. Hij heeft een aantal boeken geschreven, waaronder 'Gods werk in de Graafschap, Geschiedenis der gereformeerde kerk te Varsseveld: 1837-1890 en van hare dienaren des woords Ds. J. Wildenbeest en Ds. J.F. Bulens' uitgegeven door W. Sliep te Aalten in 1912. De naam Wildenbeest wordt (consequent) als 'Wildebeest' geschreven.

Op 2 maart 1932 legt hij zijn ambt neer. Ter gelegenheid daarvan schrijft hij zijn afscheidspredicatie.

De dochter Aaltje uit het huwelijk van Hendrika met Herman Lammers trouwt met de achterkleinzoon van de broer van ds. Jan Wildenbeest.

Er zijn een aantal brieven gericht aan Hendrika (klik op bovenstaande link 'Correspondentie' om naar de map op Google drive te gaan):

17-12-1905 afz. Sietske Hoekers (echtgenote ds. van der Sluis)
maart 1905 idem
08-03-1905 afz. Nicolaas Gerrit Klijn en Maria Wilhelmina Hoekers (zus van Sietske)
10-01-1911
ansichtkaart met vermelding van hun kinderen: Saar (Sara Maria - 1897); J(ochem?) en M(aria Wilhelmina - 1903)

25-06-1921 ds. Ubels vervult vacature
27-01-1928 gelukwens verjaardag
28-06-1928 aankondiging komst in vakantie
28-01-1929 40 jarig ambtsjubileum, waarvan 17 in Varsseveld
05-09-1933 uit Velp; huwelijk zoon bevestigd
25-02-1934 gelukwens 70 jarige verjaardag
02-01-19xx gelukwens verjaardag
11-03-19xx gelukwens verjaardag Herman Lammers
1949? blijk van medeleven mw. van der Sluis - Hoekers

Jochem

Jochem is geboren op 01-12-1862 in Zwolle. Hij trouwt op 17-12-1890 in Harlingen met Sietske Hoekers (14-07-1867).

Jochem overlijdt op 02-12-1943 in Renkum.
Sietske overlijdt op 19-06-1950 in Renkum.