Het voorgeslacht (in de mannelijke lijn) is hier beschreven. De burgerlijke stand is in 1811 ingevoerd. De 'harde'  data komen uit de akten van huwelijk en overlijden waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van het digitale archief van familysearch.org en ecal.nu.

Onze voorvaderen kwamen uit de regio Gendringen. Door de grote brand op 19 mei 1830 is de kerk en daarmee veel archiefmateriaal (o.a. de doop- en trouwboeken) verloren gegaan.