Gerrit (ook wel als Garrit geschreven) Jan Rutgers (geschreven als Rötgers) was getrouwd met Aaltjen Bouwmeester (ook als Boumeister geschreven). Op basis van de doopboeken van de Nederlands Hervormde Kerk te Varsseveld is de volgende informatie verzameld over hun kinderen:

  1. Kunne, gedoopt op 11-05-1749. Overleden op 26-09-1781.
  2. Derk Jan, gedoopt op 12-11-1752.
  3. Johanna, gedoopt op 13-02-1757.
  4. Evert Jan, gedoopt op 07-06-1761.

Aaltjen Bouwmeester overlijdt waarschijnlijk op 22-03-1799. Ze wordt niet met name genoemd (vrouw van Gerrit Jan Rutgers). Het is aannemelijk dat zij eerder is overleden dan Gerrit Jan, want in zijn vermelding van overlijden op 03-06-1807 wordt hij nader aangeduid als weduwnaar van Aaltjen Bouwmeester.

Een doodgraver moest tenminste 24 uur voor het begraven een zgn. permissiebiljet hebben ontvangen. Dat had hij nodig om tijdig het graf te kunnen openen en op diepte te brengen. Verder moest hij dit elk jaar voor de eerste februari overleggen aan het plaatselijk bestuur. Het permissiebiljet van Gerrit Jan is bewaard gebleven.