Louis Lacroix

Johanna Elizabeth was de oudste dochter van Louis Lacroix (*23-11-1844 in Nieuwenhoorn †21-03-1913) en Neeltje Reijtenbagh (*15-09-184530-12-1908). Louis en Neeltje trouwden op 24-11-1864 in Brielle (een 'moetje'). Uit dit huwelijk zijn 13 kinderen - allen te Brielle - geboren. Het gezin woont aan de Markt (Vischstraat) te Brielle. Louis was kapper en later collecteur van de Staatsloterij.

 1. Johanna Elizabeth (*26-03-1865)
 2. Gerardus Franciscus (*24-02-186725-03-1938). Van 1895 tot zijn dood werkte hij als kapper in de Luttekestraat 9 te Zwolle.
 3. Elizabeth Johanna (*10-06-186931-10-1904).
 4. Louise (*03-10-187128-02-1934). Zij trouwt op 15-08-1895 met Jakobus Hoogerwerf.
 5. Francina Antonia Catharina (*19-12-1872 †02-02-1944 te Soest). Zij trouwt op 22-09-1898 met Willem Marinus Eugene van den Belt.
 6. Louis (*01-09-1874 †24-05-1945 te Rotterdam). Hij trouwt op 01-07-1908 met Helena Maria Josephina Catharina Leicher (*20-05-1877).
 7. Jacobus Johannes (*28-12-1876). Hij was winkelchef in Meppel. Op 19-08-1904 trouwt hij met Johanna Maria Bregitta Kluft. Zij overlijdt kort na het huwelijk op 08-01-1905. Jacobus trouwt op 10-10-1907 met Johanna Catherina van de Beek. Ze krijgen twee kinderen: Louis (*12-02-1908) en Wilhelm (*26-05-1905). Op 17-08-1909 erkennen ze Johan (*24-05-1903 te Nijmegen) als kind. Omdat de geboorte akte nog niet digitaal beschikbaar is, is onduidelijk wat de achtergrond van Johan is. Hij heeft een relatie met Bernadetta Josepha Clementine Alphonsa Maria Paijens en is in 1930 met hun twee kinderen Yvonne en Peter (Petrus Johanna Maris) vertrokken naar Soerabaja.
 8. Neeltje (*05-02-187910-03-1935). Zij trouwt op 22-09-1904 met Jan Pieter Leentfaar.
 9. Geertruida (*03-07-188006-12-1953).
 10. Bastiana (*24-06-1882). Waarschijnlijk werkt zij als kapster bij haar broer in Zwolle
 11. Machiel Adrianus (*02-12-1884 †17-10-1959 in Rotterdam). Hij trouwt op 21-09-1922 met Maria van der Wal.
 12. Christina Antonia Maria (*30-12-1887). Zij trouwt op 21-11-1907 met Jan Pieter Prins.
 13. Hendrika (*28-10-1889 †07-04-1933 in Brielle). De rouwadvertentie vermeldt 08-04. Ze werkt in 1913 als onderwijzeres in Harderwijk.

Scheiding van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Louis Lacroix, collecteur van de Staatsloterij te Brielle, en diens aldaar op 31-12-1908 overleden echtgenote Neeltje Reijtenbagh.
Kinderen: - Hendrika Lacroix, minderjarig - Gerardus Franciscus Lacroix - Louise Lacroix, gehuwd met Jacobus Hogerwerf, goud- en zilversmid te Vlaardingen - Francina Antonia Catharina Lacroix, gehuwd met Willem Eugenie Marius van den Belt, commies bij de HIJSM te Rotterdam - Louis Lacroix, commies bij de HIJSM te Rotterdam - Jacobus Johannes Lacroix, winkelchef te Meppel - Neeltje Lacroix, gehuwd met Jan Pieter Leentfaar, conducteur bij de HIJSM te Rotterdam - Machiel Adrianus Lacroix, commies bij de HIJSM te Rotterdam - Geertruida Lacroix te Brielle - Bastiaantje Lacroix, kapster te Zwolle - Johanna Elizabeth Lacroix, gehuwd met Gerrit Rutgers, hoofonderwijzer te Vroomshoop - Christina Antonia Maria Lacroix, gehuwd met Jan Pieter Prins, pluimveehouder te Rockanje.
Deelbare helft van het boedelsaldo bedraagt f 969. Onroerend goed: huis en erf aan de Markt te Brielle, kad. B 1981, toegedeeld aan de weduwnaar.

Scheiding van de nalatenschap van Louis Lacroix, overleden te Brielle op 21-3-1913.
Kinderen: - Geertruida Lacroix, collectrice van de staatsloterij te Brielle - Gerardus Franciscus Lacroix, kapper te Zwolle - Louise Lacroix, gehuwd met Jacobus Hoogwerf, goud- en zilversmid te Vlaardingen - Francina Antonia Catharina Lacroix, gehuwd met Willem Eugenie Marius van den Belt, commies bij de Holl. IJzeren Spoorwegmij. te Rotterdam - Louis Lacrois, commies ald voren - Jacobus Johannes Lacroix, winkelchef te Meppel - Neeltje Lacroix, gehuwd met Jan Pieter Leentfaar, conducteur bij de HIJSM te Rottedam - Michiel Adrianus Lacroix, commies bij de HIJSM te Rotterdam - Bastiaantje Lacroix, kapster te Zwolle - Johanna Elizabeth Lacroix, gehuwd met Gerrit Rutgers, hoofdonderwijzer te Vroomshoop - Christina Antonia Maria Lacroix, gehuwd met Jan Pieter Prins, adjuct-administrateur te Tjebadah NOI - Hendrika Lacroix, onderwijzeres te Harderwijk.
Deelbaar saldo bedraagt f 1312, waarin Geertruida volgens testament is gerechtigd tot f 410. Onroerend goed: huis en erf aan de Markt te Brielle, kad. B 1981, toegedeeld aan voornoemde dochter Geertruida.