Hendrika had iets met dominees. Er zijn diverse brieven en afbeeldingen van predikanten aanwezig in het 'archief'. Blijkens deze brief van ds. Christiaan Willem Johan Teeuwen van 31-01-1936 uit Heerde wisselde ze foto's uit. In deze brief gaat het om de afbeelding van ds. G.J. Wissink, na zijn emeritaat wonende in Hilversum.

De Kraaijenbrink en later Beekzicht was vaak het logeeradres voor de predikant van buitenaf. Omdat er op zondag niet gereisd mocht worden, bleven de predikanten logeren. Daarvoor was niet elk huishouden geschikt. Dat van Lammers wel, want Hendrika wist 'hoe 't heurt'