Samen voor het nieuwe meestershuis

Johanna was een stukje ouder dan haar man Gerrit. Johanna werkte als onderwijzeres op de christelijke school in de Heurne bij Dinxperlo. Gerrit ging daar naar school. In de familie ging het verhaal dat hij verliefd is geworden op zijn juf en later met haar is getrouwd. Erg romantisch en het zou mogelijk kunnen zijn: zij behaalde haar akte LO op 06-06-1885 (toen was Gerrit nog 4 jaar). Ze is echter benoemd aan de school van meester Geldermans in de Heurne op 22-02-1896 (bron: Graafschapbode).

Johanna was vanaf 05-03-1896 in kost bij de familie Geldermans, hoofd van de school. Het is niet ondenkbaar dat ze haar collega Pieter Geldermans kende, omdat ze beiden in Brielle geboren zijn. Haar (toekomstige) schoonzus Hendrika is dienstbode in hetzelfde gezin.
Op 22-12-1904 (de huwelijksdatum) vertrekt ze naar Den Ham.

Gerrit werkte vanaf 1899 op dezelfde school en waarschijnlijk hebben ze elkaar als collega's leren kennen.

Belijdenis Keurhorsterkerk

Uit de notulen van de Kerkeraads vergadering van 12 oktober 1899 agendapunt 6 (tekst 1-op-1 overgenomen):

Komt ter vergadering Johanna Elizabeth Lacrowai om onderzogt te worden tot het doen van openbare belijdenis. De voorzitter gaat voor in het gebed waarna haar door zijn Eerw. eenige vragen worden gedaan voornamelijk over haar eigen toestand voor God. Uit de antwoorden bleek dat ze kragtdadig uit de armen des ongeloofs was gerukt en was gebragt aan de voeten van het kruis. Nadat zij zich verwijderd heeft wordt door den voorzitter gevraagd of een de broeders ook nog aanmerking heeft, maar geen enkel heeft eenig bezwaar om genoemde zuster toe te laten.
Weder binnengekomen zegt de voorzitter dat zij allen regt blij zijn en met volle vrijmoedigheid haar kunnen toelaten, wenst haar des Heeren zegen toe. br Rougoor sluit dit zamenzijn met dankzegging.

Johanna Elizabeth Lacroix

Johanna Elizabeth is geboren op 26-03-1865 te Brielle. Zij is de dochter van Louis Lacroix en Neeltje Reijtenbagh.

Ze volgt de opleiding tot onderwijzeres en werkt onder andere in Dixperlo.

Op 22-12-1904 trouwt ze met Gerrit Rutgers in Dinxperlo. Pieter Geldermans is getuige. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren: Evert Jan en Louis.
Ze werken beide aan de Gereformeerde School te Vroomshoop.

Ze overlijdt op 28-12-1918 in Vroomshoop aan de Spaanse griep.