21 december 1954

Gerrit en Hesje Sierink trouwen op dezelfde dag. Links en rechtsonder de ouders van Jan: Gerrit en Marigje Rutgers. In het midden de ouders van Hesje en Gerrit: Hendrik Jan en Fennigje Sierink. Boven de ouders van Klara: dhr. en mw. Bos.

Het kerkelijk huwelijk is ingezegend door ds. J. (Jacob) van der Staal. De huwelijkstekst was spreuken 15:6a "In het huis van de rechtvaardige is een grote schat".

Echtpaar Rutgers