Terwijl Jan eind 1948 in het demobilisatiekamp Huis ter Heide van defensie verblijft, is er blijkbaar correspondentie geweest betreffende zijn studie. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader: hij gaat naar de Hervormde Kweekschool in Zwolle. Heeft hij zonder al te veel inspanning het HBS diploma gekregen, ook hier maakt hij een vliegende start. Hij slaat 1 (of 2) klas(sen) over.

Hij doorloopt de kweekschool met mooie cijfers (er was toen nog geen sprake van zesjes cultuur), krijgt toestemming van de inspectie om examen te doen en behaalt in 1950 de akte onderwijzer met een mooie cijferlijst en de aantekening voor handenarbeid. Met dit mooie resultaat worden zijn ouders door de directeur dhr. H. Meijer gefeliciteerd.

Tijdens zijn eerste baan als onderwijzer in Daarle (zie Onderwijs) behaalt hij in 1952 de akte voor hoofdonderwijzer, blijkbaar in twee delen: A en B. De examens zaten nog tussen zijn spullen.

Kweekschool Zwolle