Het geloof speelde een belangrijke rol in het leven van Jan. Zijn degelijke gereformeerde opvoeding heeft hiervoor een stevig fundament gelegd. Hij deelde dit met andere mensen: op school gaf hij ook het vak godsdienst, hij speelde orgel in de kerk, was ouderling en hij heeft regelmatig op de preekstoel gestaan.

Af en toe combineerde hij dit laatste met zijn liefde voor zijn moers taal, het Sallands, tijdens een dienst in het dialect: Lathum 15-06-1997.

N.H. Kerk Lathum