Hendrik Jan is geboren op 05-02-1878 in Gendringen. Op 26-04-1906 trouwt hij met Johanna Theodora Kemink (24-03-1884) in Gendringen. Johanna was eerder als meid werkzaam in het gezin van Evert Jan Rutgers en Johanna Groot Nibbelink.

Rond 1906 vertrekken Hendrik Jan en Johanna naar Ambt Hardenberg. Omdat de huwelijksafkondigingen in Gramsbergen plaatsvonden, woonde Johanna daar voor het huwelijk waarschijnlijk al.

Ook Hendrik Jan verbleef rond 1905 waarschijnlijk in De Krim. Daarvan zijn twee ansichtkaarten aan zijn toekomstige echtgenote aanwezig: van 09-01-1905 met in 'geheimtaal' de tekst "dit huis is van Colenbrander, uwen Hendrik" en van 03-09-1905.

Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren:

  1. Johanna (*31-01-1907,†21-05-1960). die op 12-05-1932 trouwt met Albert Lammers (01-08-1906), zoon uit het eerste huwelijk van Herman Lammers en Aaltje Brus.
  2. Hendrik Willem (*23-12-1908,†24-12-1992), gehuwd met Aaltje Mulder (†25-11-1997). Uit deze brief van 20-08 blijkt dat ze in Slagharen (s108) wonen en 9 kinderen hebben, waarvan Roelie de oudste is en Johan de jongste.
  3. Aleida Bernhardina, verdronken op 2 jarige leeftijd op 25-07-1916
  4. Evert (*07-11-1915,†14-04-2009), gehuwd met Geessien Hillechien Goelema (*10-02-1922,†2008)
  5. Alida Bernhardina (Alie), gehuwd op 05-03-1943 met Egbert Broekroelofs (†25-07-1978).
  6. Dina, gehuwd met Vrens Visscher (*26-10-1919 †04-12-1992)
  7. Annie, gehuwd met Arend de Lange

In de statenbijbel werd naar goed gebruik een geslachtsregister bijgehouden.

Hendrik Jan overlijdt op 27-08-1957 in Slagharen. Twee maanden later (23-10-1957) overlijdt zijn vrouw Johanna.

Reinder Sanders heeft in de Posthoorn SHC (= Streekhist. Centrum  Slagharen en Omgeving) een artikel geschreven over de migratie van Gelderse families naar Schuinesloot en omgeving. In dat artikel worden de beide gezinnen Rutgers - Kemink genoemd. Klink op bovenstaande titel 'Gelderse migratie' om de betreffende passages uit dit artikel te tonen.

Onderwijs Schuinesloot

Hendrik Jan heeft zich - als bestuurslid - ervoor ingezet een school te stichten in Schuinesloot. Een bericht uit Sallands Volksblad van 1915:

In de buurtschap Schuinesloot werd een christelijke schoolvereniging opgericht; het bestuur bestaat uit de heren De Bokx, Kemink en Rutgers; dat hier werkelijk een dringend behoefte is aan een school, blijkt uit het aantal van plm. 50 kinderen, dat voor plaatsing in aanmerking komt, terwijl de naastbij zijnde chr. School (de Krim) voor velen dier kinderen ligt op een afstand van 1 a 1½ uur.

Hendrik Jan

Hendrik met zijn vrouw Jo. Ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk is dit gedicht voorgedragen.

Snorrenkop

Hendrik Jan dronk zijn koffie uit een snorrenkop: een kopje met een 'plateau' met opening om te voorkomen dat de snor nat werd.

Oudste kinderen

Willem, Aleida en Johanna